D U D A K L A R I M D A  Ş A R K I S I NErol BüyükburçPOP MÜZİK

             Bir müzik sanatçısı olarak bana ayrılan köşemin konusunu bugüne kadar tanımına az rastladığım pop müziğe ayırdım. Önce pop müzik türünün ne olduğunu açıklamak istiyorum.

            Pop müzik sürekli değişim içerisindedir. Çağın yeni bulguları olan elektronik enstrümanları bünyesine katar. Yapıtların şiirsel dokularını da gelişkin bir düzeyde yatkınlaştırır. Ayrıca pop müzik renk ve bileşim arayışlarına da yöneliktir. Bir de yalın ve ısrarlı bir alt yapıya gereksinim vardır.

            Pop müzik yaşamı olgunlaştıran, durağanlığı dinamikleştiren, ruhu yeniliklerle besleyen, çağın özelliklerini içinde taşıyan, kısaca bütün bu özellikleri içinde özümlemiş müzik yapıtlarını içinde barındıran bir müzik kavramıdır. Pop müzik sürekli değişik biçimlere dönüşürken zamanı ruhsal olgunluğunu, hatta çağın önüne geçmemize yardımcı olur. Yaşam koşullarında aşama yapmamızı sağlarken bir yandan da bizi neşelendirir. Öte yandan çağı takip etmemize yardımcı olur.

            Pop müziğin yenilik arayışındaki özgürlüğünü de kısıtlamamak gerekir. Çünkü yenilik arayışındaki kısıtlamalar pop müziğin nefes almasını kısıtlar. Onu bitkisel yaşama iter. Böylelikle de hareketsiz ama yaşayan bir varlık gibi önümüzde durur. Oysa onu ayağa kaldırıp bilinmeyen bir ormanın içine ya da bilinmeyen yaşam koşullarının içine itmek, onu canlı tutmak elimizdedir.

            Bugün dünyanın birçok yerinde uygulanan pop müzik eğilimleri çok özgür tutulmakta ve doğal yapısındaki mesaj çok lirik ve tatlı bir biçimle topluma anlatılmaktadır. Bunun için dünyadaki pop müziğin aşırı bir didaktizmle kendine özgü bir düşselcilik ruhu taşıdığı ve bu düşselciliğin tabanında büyük gerçekler yattığını sezmekteyim.

            Pop müzikle ruhsal yönden diyaloga girenler için onun ruhsal nimetlerinden, özelliklerinden yararlanmak kişinin öz yapısına değişik bir görünüm getirir. Pop müzik bir yerde hem mihenk, hem de biley taşıdır. Ayrıca yeni kurgu dillerinin oluşumunu etkiler. Bütün modaların önünde giden öncüdür.

            Özetle pop müzik insanlığın gelişim ihtirasının ve de uygarlık sübapının içindeki bir pusuladır.


Yazarımızın sitemizde yer alan yazıları :

Pop müzik